Vizuální podoba, úložiště, údržba, Metodiky

Mimo výše uvedené úspory dostojíte i legislativním požadavkům na vedení a udržování platné dokumentace. Rovněž vyhovíte i požadavkům na řízenou dokumentaci dle ISO9000 a ISO14000, viz Legislativa.

Zpět na úvod seriálu