Provedli jsme upgrade naší serverovny pro vyšší dostupnost

  1. – Doplnili jsme další server – HP DL360G7.
  2. – Upgradovali jsme serverový virtualizační software VMware na verzi vSphere 4 (letos ještě převedeme na právě vycházející vSphere 5).
  3. – Fyzické servery jsme zapojili do HA (high availability) clusteru.
  4. – Zprovoznili jsme technologii vMotion, která nám umožňuje migrovat ZA PROVOZU virtuální servery z jednoho fyzického serveru na druhý.
  5. – Všechny virtuální servery a jejich datové prostory se nyní nacházejí v 12ti diskovém poli NetGear s technologií X-RAID2 s duální redundancí.
  6. – Vše je zajištěno on-line UPS s dobou běhu 2h a dostupné přes internet dvěma samostatnými linkami s nezávislým připojením do NIXu.
  7. – Zálohy dat probíhají automaticky inkrementálním způsobem 1x denně do zálohovacího diskového pole.

Nyní je o servery EDM a EDMi našich zákazníků lépe postaráno a podstatně se zvýšila jejich dostupnost.

Vloženo:18.08.2011