Provádíme migraci stávajících serverů EDM na EDM HTML 5 edition

Provádíme migraci stávajících serverů EDM a EDMi, které provozujeme pro naše zákazníky na novou verzi EDM HTML 5 edition, který již nepotřebuje na klientském PC nic instalovat (dříve bylo nutné instalovat interaktivní prohlížeč výkresů EDD), interaktivní výkresy nyní fungují přímo na webu. Verze je to hybridní – při použití starších prohlížečů, které ještě nepodporují HTML 5, použije pro zobrazení původní EDD a formát DXF. U nových prohlížečů internetu otevírá výkresy ve formátu HTML 5 přímo na webové stránce.

Vloženo:18.08.2011